Công Ty TNHH Extrans Global HCM

Công Ty TNHH Extrans Global HCM

Transportation/Logistics

Sơ lược công ty

Entrans Global Vietnam is 100% Foreign owned – Korea company.
We provide comprehensive one-stop services and solutions that incorporate airfreight forwarding, Ocean freight forwarding and a full-range of logistics services clients on a global scale.

Xem toàn bộ thông tin

Lý do gia nhập công ty

  • Very attractive salaries that commensurate with work experience.
  • Professional work environment & career advancement opportunities.
  • Annual leave, insurances will be following to Vietnam Law and as company's regulations.

Xem toàn bộ thông tin

Quy mô công ty

1 - 50 Employees

Quy định đồng phục

Casual (e.g. T-shirts)

Thời gian làm việc

Saturdays/Shift required

Việc làm tại công ty Công Ty TNHH Extrans Global HCM

Hiện tại không có vị trí tuyển dụng nào.

Vui lòng nhấp vào Việc Làm để tìm kiếm công việc.

những công ty tương tự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Kỹ Thuật Cao Quang Long
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Kỹ Thuật Cao Quang Long's logo
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Kỹ Thuật Cao Quang Long
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa LASER
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa LASER's logo
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa LASER
Công ty Cổ Phần Thương Mại Giao nhận Ba Sáu Năm
Công ty Cổ Phần Thương Mại Giao nhận Ba Sáu Năm's logo
Công ty Cổ Phần Thương Mại Giao nhận Ba Sáu Năm
Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Tiêu Điểm
Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Tiêu Điểm's logo
Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Tiêu Điểm