CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT

Transportation/Logistics

Sơ lược công ty

SCOPE OF SERVICE:
Storage service for Frozen/ Chilled/ Ambient & Dry raw materials and finished products.
- Transportation service in 3 temperature zone.
- Distribution service in 3 temperature zone.
- Customize service (repacking, labeling, supporting customer in promotion campaign,…).
* We will have operation from November 2016.

Xem toàn bộ thông tin

Lý do gia nhập công ty

- Develop personal skills
- Study and work in challenge environment
- Provide good benefit for all staff

Xem toàn bộ thông tin

Quy mô công ty

51 - 200 Employees

Phúc lợi

Education support, Medical, Parking, Sports (e.g. Gym)

Quy định đồng phục

Business (e.g. Shirts)

Ngôn ngữ sử dụng

tiếng Việt/Vietnamese

Thời gian làm việc

Regular hours, Mondays - Fridays

Việc làm tại công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT

Hiện tại không có vị trí tuyển dụng nào.

Vui lòng nhấp vào Việc Làm để tìm kiếm công việc.