PennEngineering (Singapore), LLC

PennEngineering (Singapore), LLC

General & Wholesale Trading

Sơ lược công ty

PennEngineering is a global company with facilities in the United States, Europe, China, and Singapore.  We provide design, product, and inventory management solutions worldwide for diverse industries, including electronics, computer, data/telecom, medical, automotive, marine, aircraft, and general manufacturing.
Xem toàn bộ thông tin

Lý do gia nhập công ty

  • Attractive remuneration package
  • Career advancement
Xem toàn bộ thông tin

Website

pemnet.com

Quy mô công ty

1 - 50 Employees

Phúc lợi

Miscellaneous allowance, Dental, Variable Bonus, Medical

Quy định đồng phục

Business Casual

Ngôn ngữ sử dụng

English

Thời gian làm việc

Regular hours, Mondays - Fridays

Việc làm tại công ty PennEngineering (Singapore), LLC

Hiện tại không có vị trí tuyển dụng nào.

Vui lòng nhấp vào Việc Làm để tìm kiếm công việc.