Tên việc làmĐịa điểm

UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Tuyên Quang
UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 931 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 261 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 502 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 131 chỉ tiêu.

– Bậc Tung học phổ thông: 37 chỉ tiêu.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

** Tài liệu đính kèm: Biểu chi tiết nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: thanhphotuyenquang.gov.vn

Tuyencongchuc.vn - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.