Tên việc làmĐịa điểm

UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

Kiên Giang
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

Trên cơ sở số lượng người làm việc được giao, số lượng người làm việc hiện có, nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

1. Uỷ ban nhân dân huyện Hòn Đất có 64 đơn vị sự nghiệp trực thuộc được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao số lượng người làm việc, gồm: Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hoá Thể thao, Ban quản lý di tích lịch sử thắng cảnh Hòn Đất, Hội chữ thập đỏ1 Ban đại diện Hội Người cao tuổi và 14 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở.

2. Tổng số người làm việc được giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Hòn Đất là 1.931 người, hiện có là 1.843 người. Trong đó:

– Sự nghiệp giáo dục là 1910 người, hiện có là 1825 người, còn thiếu 85 người chưa tuyển dụng.

– Sự nghiệp văn hoá thể thao là 16 người, hiện có là 13 người, còn thiếu 03 người (01 Phó trưởng đài truyền thanh, 02 người chưa tuyển dụng).

– Sự nghiệp khác 5 người, hiện có 5 người.

II. NHU CẦUTUYỂN DỤNG:

1. Vị trí việc làm cần tuyển là: 05 vị trí

– Giáo viên mầm non hạng IV.

– Giáo viên tiểu học hạng III.

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III.

– Thư viện viên hạng IV.

– Kỹ sư hạng III.

2. Số lượng người cần tuyển dụng là: 66 người, trong đó chức danh nghề nghiệp cần tuyển là:

– Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06), tuyển 40 người.

– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08), tuyển 03 người.

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12), tuyển 08 người.

– Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07), tuyển 14 người.

– Kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07), tuyển 01 người.

 (có danh sách nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

III. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:

1Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm theo danh sách số 2 kèm theo kế hoạch này;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

3. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Hòn Đất (khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

4. Lệ phí thi tuyển: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, viên chức.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

1. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển.

2. Nội dung và hình thức thi tuyển:

Kỳ thi tuyển viên chức được thực hiện thông qua các môn thi với thời gian cụ thể như sau:

a) Thi kiến thức chung: Thi viết nội dung kiến thức liên quan đến việc quản lý, sử dụng và các chế độ, chính sách đối với viên chức, thời gian 120 phút.

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi (Thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành), cụ thể:

– Thi viết chuyên ngành áp dụng đối với chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV (mã số: V.10.02.07), Giáo viên mầm non hạng IV (mã số: V.07.02.06), Giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.08), Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số: V.07.04.12), thi viết, thời gian 180 phút.

– Thi trắc nghiệm chuyên ngành áp dụng đối với chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III (mã số: V.05.02.07), thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút.

– Thi thực hành:

+ Chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV (mã số: V.10.02.07) thi thực hành tạo phích, thời gian thi 30 phút.

+ Chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng IV (mã số: V.07.02.06) thi thực hành soạn giáo án, thời gian thi 60 phút.

+ Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.08), Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số: V.07.04.12) thi thực hành giảng dạy, thời gian dự kiến thi 30 phút.

+ Chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III (mã số: V.05.02.07), thi thực hành trực phát sóng đài truyền thanh, thời gian thi 30 phút.

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết môn tiếng Anh, thời gian 60 phút.

– Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06), trình độ A.

– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08), trình độ B.

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12), trình độ A.

– Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07), trình độ A.

– Kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07), trình độ B.

d) Thi tin học văn phòng:

– Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06), trình độ A.

– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08), trình độ A.

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12), trình độ A.

– Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07), trình độ A.

– Kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07), trình độ A.

Các trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.

3. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

4. Cách tính điểm, xác định người trúng tuyển:  Căn cứ điều 9 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ được quy định như sau:

a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

b) Điểm các bài thi được tính như sau:

– Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

– Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết hoặc thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.

c) Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Kết quả các môn thi ngoại ngữ, tin học văn phòng là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp ngoại ngữ và công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

 5. Cách xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Điều 9 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên, thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

d) Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Sau khi được Sở Nội vụ có ý kiến, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tiến hành tổ chức thực hiện việc thi tuyển theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Kế hoạch này.

1. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tiểu chuẩn hồ sơ đăng ký, thành lập các ban giúp việc, chuẩn bị ôn thi, phòng thi, khai mạc kỳ thi; giáo viên coi thi và liên hệ mời ban giám sát…

2. Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác tuyển dụng viên chức bao gồm: Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức, báo cáo về Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh để thành lập Ban Giám sát theo quy định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng viên chức có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc chuyên môn mà vị trí việc làm thực hiện gửi Hội đồng tuyển dụng.

4. Thời gian tổ chức thi và địa điểm thi:

a) Thời gian tiến hành tổ chức kỳ thi tuyển:

Dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển vào quý IV năm 2016 hoặc quý I năm 2017. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

b) Địa điểm ôn thi và thi:

– Địa điểm ôn thi: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hòn Đất (Khu phố Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

– Địa điểm thi:

+ Thi môn kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ, thi viết hoặc thi trắc nghiệm chuyên ngành: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hòn Đất (Khu phố Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

+ Thi thực hành:

+ Chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV (mã số: V.10.02.07): Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hòn Đất (Khu phố Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

+ Chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng IV (mã số: V.07.02.06): Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hòn Đất (Khu phố Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

+ Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.08): Trường tiểu học thị trấn Hòn Đất 1 (Khu phố Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

+ Chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số: V.07.04.12): Trường trung học cơ sở thị trấn Hòn Đất (Khu phố Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

+ Chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III (mã số: V.05.02.07): Đài truyền thanh huyện (Khu phố Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòn Đất, giao phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này ./.

Nguồn tin: hondat.kiengiang.gov.vn

Tuyencongchuc.vn - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.