Link to App StoreLink to Play Store

Trade Marketing Manager

TIRO ConsultingThành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
15 ngày trước, từ TIRO Consulting

Job Description

Mục tiêu công việc (Objectives)
• Xây dựng các chương trình khuyến mãi tiếp thị thương mại cho thương hiệu và công ty và thực thi các chương trình khuyến mãi tiếp thị thương mại một cách hiệu quả trong khu vực triển khai
• Phác thảo sơ bộ và quản lý việc trưng bày các công cụ bán hàng tại khu vực triển khai
• Quản lý ngân sách để đạt được mục tiêu đưa ra và lợi nhuận khi xây dựng và đánh giá các hoạt động tiếp thị thương mại trong khu vực triển khai
• Am hiểu về thị trường và đối thủ trong khu vực triển khai
• Đề xuất các hoạt động kích hoạt cho sản phẩm và giá trong khu vực triển khai
• Am hiểu về hệ thống nhà hàng của công ty
• Đào tạo kiến thức tiếp thị thương mại cho đội ngũ
• Follow Trade Team thực hiện kế hoạch đã đề ra.
Trách nhiệm công việc (Responsibility)

1. Xây dựng các chương trình khuyến mãi tiếp thị thương mại cho thương hiệu và công ty và thực thi các chương trình khuyến mãi tiếp thị thương mại một cách hiệu quả trong khu vực triển khai:
- Xây dựng các chương trình khuyến mãi tiếp thị thương mại: xây dựng các chương trình khuyến mãi tiếp thị thương mại dựa trên hành vi khách hàng và nhất quán với thương hiệu cho khu vực theo mục tiêu và chiến lược đưa ra.
- Thực thi các chương trình khuyến mãi tiếp thị thương mại: theo dõi và chỉ ra sự sai lệch so với tiêu chuẩn, đề ra kế hoạch thay đổi, xem xét kết quả và rút ra kinh nghiệm học hỏi cho khu vực.

2. Phác thảo sơ bộ và quản lý việc trưng bày các công cụ bán hàng tại khu vực triển khai:
- Xậy dựng bản phác thảo bán hàng: có khả năng xây dựng bản phác thảo cho các công cụ bán hàng.
- Xem xét và đánh giá: áp dụng đúng và nhất quán theo các nguyên tắc và đưa ra góp ý cho các đơn vị cung cấp tiếp thị dựa trên bản phác thảo.
- Theo dõi việc trưng bày các công cụ bán hàng trong khu vực/kênh bán hàng và chỉ ra sự sai lệch so với tiêu chuẩn.

3. Quản lý ngân sách để đạt được mục tiêu đưa ra và lợi nhuận khi xây dựng và đánh giá các hoạt động tiếp thị thương mại trong khu vực triển khai:
- Quản lý ngân sách: quản lý ngân sách cho đội tiếp thị thương mại trong khu vực/kênh bán hàng để đạt được mục tiêu cho thương hiệu và công ty.
- Phân tích lợi nhuận: có khả năng phân tích lợi nhuận cho một dự án/hoạt động.

4. Am hiểu về thị trường và đối thủ trong khu vực triển khai:
- Thu thập và áp dụng sự am hiểu về thị trường và đối thủ trong khu vực kết hợp cùng với thông tin nội bộ để phân tích tình hình thị trường chính xác và toàn diện.

5. Đề xuất các hoạt động kích hoạt cho sản phẩm và giá trong khu vực triển khai:
- Đề xuất sản phẩm nào nên được đẩy mạnh/ưu tiện và đề xuất các chiến lược giá cho sản phẩm đó dựa theo kết quả kinh doanh của cả khu vực cũng như cửa hàng.

6. Am hiểu về hệ thống nhà hàng của công ty:
- Trao dồi hiểu biết liên quan đến công ty, khối Cửa hàng, phòng Quản lý chất lượng sản phẩm, Kho, phòng Phát triển mạng lưới cửa hàng, phòng Mua hàng, phòng Nghiên cứ và phát triển sản phẩm để thực hiện các hoạt động tiếp thị tại cửa hàng hiệu quả.
- Sự hiểu biết về hệ thống nhà hàng: theo dõi và chỉ ra sự sai lệch trong việc thực hiện các hoạt động tiếp thị tại cửa hàng thông qua các phòng ban khác nhau.

7. Đào tạo kiến thức tiếp thị thương mại cho đội ngũ Marketing tại cửa hàng:
- Các kiến thức tiếp thị thương mại cơ bản tại cửa hàng (Tổ chức sự kiện trong cửa hàng, cách đẩy TC/AC, vv,...)
• Cách thực hiện một chương trình, hoạt động tại cửa hàng và trong khu vực triển khai

8. Follow Team trade tại khu vực thực hiện kế hoạch đã đề ra và đảm bảo đủ team trade cho từng khu vực:
- Liên tục nhắc nhở Team trade về các công việc cần thực hiện và kiểm soát kết quả cùng Team
- Thực hiện việc training động viên team trade để duy trì công việc
- Tạo động lực cho team

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.