Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên HDBank

THÁI BÌNH - TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HDBank Thái Bình

Biên chế

Nơi Làm Việc Thái Bình

Cấp Bậc Mới tốt nghiệp

Hình Thức Nhân viên chính thức

Bằng Cấp Đại học

Kinh Nghiệm Chưa có kinh nghiệm

Mức Lương Lương thỏa thuận

Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Dịch vụ khách hàng, Xây dựng, Khách hàng doanh nghiệp, Tài chính / Đầu tư, Vận hành và Công nghệ ngân hàng, Xuất nhập khẩu, Bảo hiểm, Luật / Pháp lý, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Quản lý chất lượng (QA/QC), Quản trị rủi ro, Bất động sản, Nhà hàng / Khách sạn, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Chứng khoán, Bán hàng và Kênh phân phối, Bán hàng / Kinh doanh, Nguồn Vốn và Thị trường Tài chính, Ngân hàng giao dịch

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 30/11/2019

khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.