Tên việc làmĐịa điểm

Trợ lý kiểm toán

Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn RSM Việt Nam Hồ Chí Minh

Mô tả công việc- Trợ lý cho chuyên viên kiểm toán.
- Lên kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán và công việc có liên quan.
- Hỗ trợ kiểm toán viên hoàn thành hồ sơ kiểm toán cho khách hàng, và phối hợp cùng kiểm toán viên thực hiện các công việc hậu cần cho mỗi hợp đồng kiểm toán.
- Tham gia học tập theo chương trình đào tạo của Công ty và bên ngoài.
- Hỗ trợ trưởng nhóm kiểm toán trong việc tổ chức, kiểm tra hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá và xử lý các thông tin tài chính.
- Luôn duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng và phát triển khách hàng mới.
- Chịu trách nhiệm trước KTV về chất lượng công việc do mình đảm trách.

Viecoi.vn - khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ