Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuyển dụng

Trợ Lý Giám Đốc Làm Việc Tại P. Linh Trung, Thủ Đức

Tổng Công Ty Cp Đối Tác Chân Thật Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

1. Là thành viên của Ban Hành chính, thực hiện các công việc mà Ban hành chính triển khai về các khu vực, trong đó có các mục cơ bản sau:
- Săn sóc và đảm bảo không gian làm việc xanh- sạch- đẹp cho các phòng ban: phòng họp, phòng BOD, khu vực chung.
- Quản lý các trang thiết bị văn phòng.
- Theo dõi, đề xuất bảo dưỡng thiết bị văn phòng, đảm bảo hoạt động văn phòng diễn ra không có sự cố.
- Giám sát và báo cáo việc thực hiện các quy định bảo vệ tài sản trang thiết bị văn phòng.
- Thực hiện quản lý kho văn phòng phẩm, bảo hộ, e-marketing tại khu vực.
- Thực hiện chuẩn bị hành chính các công tác tiếp đón, đặt vé máy bay, khách sạn phục vụ công tác của BOD khu vực.
- Theo dõi và bảo quản các thiết bị thuộc phòng họp, phòng BOD.
- Thực hiện các hành động thực tế tại khu vực như: thống kê, theo dõi, báo cáo các danh sách liên quan khu vực khi có yêu cầu.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định nội bộ của khu vực: tác phong, đồng phục của cán bộ nhân viên.
- Thực hiện tác nghiệp trực tiếp về tổ chức sự kiện, sinh nhật tại khu vực.
- Thực hiện đặt và tặng quà theo phân công của các công việc liên quan.
2. Triển khai các hoạt động phối hợp với EMKT về branding, về bảng thi đua, về thông tin sự kiện.
3. Triển khai các hoạt động thuộc 5S: là thành viên của ban 5S trong việc đảm bảo tiêu chí sạch sẽ, gọn gàng của khu vực văn phòng thuộc khu vực.

Tuyển dụng - 11 tháng trước