Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên CareerLink.vn

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Nội Dung Số Việt - VietContent Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Toàn thời gian

* Giúp việc cho Giám đốc

- Giúp việc cho Giám đốc chỉ đạo và theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động

- Phối hợp với các đội và bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao

- Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc.

- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Giám đốc phê duyệt

- Gửi tài liệu

- Truyền đạt thông tin của Giám đốc tới các phòng, bộ phận, đơn vị liên quan và nhận thông tin phản hồi cho Giám đốc

- Cầu nối liên hệ giữa các thành viên với Ban Giám đốc công ty

* Tổ chức, sắp xếp lịch làm việc:

-Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Giám đốc. Lên lịch, sắp xếp kế hoạch công tác và thông báo lịch làm việc của Giám đốc theo tuần/ tháng

- Ghi chép và sắp xếp các chương trình, thời gian họp của Giám đốc và các đối tác

- Chuẩn bị cho các chuyến đi công tác của Giám đốc

- Tham gia các chuyến đi công tác cùng Giám đốc và tiếp khách khi được yêu cầu

- Thông báo, nhắc nhở, đôn đốc cho nhóm làm việc cùng GĐ về chuẩn bị tài liệu, tư liệu, sản phẩm…và lịch công tác của Giám đốc trong chuyến công tác.

- Giúp cho Giám đốc trong công tác đối ngoại, đối nội, quan hệ giao dịch với các cơ quan chức năng khi được phân công

* Tham gia tổ chức các cuộc họp

- Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức hội nghị, hội thảo, họp Hội nghị, họp giao ban và tổng kết.

- Lập danh sách thành phần tham dự, khách mời và thông báo nội dung, địa điểm

- Chuẩn bị tài liệu và phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của Giám đốc

- Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp. Gửi biên bản họp có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc tới các thành viên tham gia cuộc họp

* Quản lý văn phòng

- Tiếp đón nhân vật, khách hang và các đối tác theo yêu cầu của Giám đốc

- Kiểm tra các hộp thứ đến chung của Công ty và báo cáo cho Giám đốc nội dung thư. Soạn thảo và trả lời thu theo yêu cầu của Giám đốc.

- Dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bang tiếng Anh, tiếng Việt theo yêu cầu của Quản lý, lưu trữ các tài liệu của Giám đốc.

- Các công việc khác theo sự phân công điều động của Giám đốc

- Hỗ trợ phòng, ban trong việc thực hiện các chỉ thị của Giám đốc

- Theo dõi và báo cáo cho Giám đốc về diễn biến thường lệ trong hoạt động của Công ty theo đúng quy chế quản lý nội bộ

* Phụ trách theo dõi lịch booking – Media

- Theo dõi lịch booking quảng cáo với đối tác agency

- Nhận lịch bài PR, làm hợp đồng và phân phối với các bộ phận liên quan lên bài đúng lịch, báo cáo với khách hang

- Làm hợp đồng, nhận lịch, phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện theo nội dung cam kết với khách hang tài trợ, bảo trợ truyền thông.

- Theo dõi lịch quảng cáo- PR tổng thể trên các phương tiện xuất bản của Group, phối hợp đối soát với kế toan

- Theo dõi vị trí, lịch xuất bản quảng cáo tổng thể trên phương tiện xuất bản của group

- Tư vấn giá bán hang với bộ phận tài chính và Giám đốc. 

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tiếng Anh Thư ký Trợ lý giám đốc Hà Nội

CareerLink.vn - 3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.