Link to App StoreLink to Play Store

Trợ Lý Giám Đốc - Tiếng Nhật N3 hoặc TOEIC 750

ICONIC Co,.Ltd.Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
2 ngày trước, từ iconicJob

[Trợ lý nghiên cứu thị trường và vận hành văn phòng đại diện]

  • Khi đến thăm người dùng / nhà phân phối, đặt lịch hẹn bằng thư tiếng Việt, phiên dịch tại các cuộc họp và chuẩn bị tóm tắt quá trình (có người đại diện đi kèm)
  • Tìm kiếm luật và quy định cũng như thông tin đấu thầu trên Internet bằng PC
  • Tạo báo cáo
  • Trợ lý các thủ tục liên quan đến quản lý văn phòng- Điều tra các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật như thị trường và luật pháp và quy định của Việt Nam
  • Theo dõi các thay đổi quy định
  • Liên hệ với người dùng và đối tác kinh doanh để xác nhận các yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật
  • Liên lạc với các công ty thương mại tại Việt Nam, hỗ trợ người dùng và trụ sở chính tại Nhật Bản
  • Tạo và cập nhật danh sách theo hướng dẫn của sếp
  • Tạo báo cáo hàng tuần và hàng tháng
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.