Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính

MITANI CORPORATION/PACIFIC BASIN PARTNERSHIP INC. Bắc Ninh

1. Tham mưu, tư vấn
- Hỗ trợ Giám đốc tài chính trong Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; kiểm toán nội bộ, pháp lý, mua hàng,...

2. Lập báo cáo, phân tích tài chính
- Hộ trợ việc kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính của tập đoàn.
- Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính kinh doanh
- Hỗ trợ Giám sát việc thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh;
- Hỗ trợ Quản lý nhu cầu vốn, quản lý dòng tiền hiệu quả, và toàn bộ quá trình lập ngân sách chi;
- Hỗ trợ xây dựng các tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả sử dụng vốn các công ty trong Tập đoàn, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của công ty;

3. Hỗ trợ các công việc liên quan tới pháp lý của công ty trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, sản xuất chế biến.

4. Hỗ trợ Quản trị hoạt động kinh doanh
- Giám sát thực hiện so với kế hoạch dựa trên các KPI đánh giá hiệu quả tài chính của HĐKD. Phân tích các yếu tố chính gây nên chênh lệch trọng yếu giữa thực hiện và kế hoạch;
- Hỗ trợ quản lý việc thu mua một cách hiệu quả.

- Từ 5 năm kinh nghiệm, có level senior trong các công ty Kiểm toán ( Ưu tiên Big 4) hoặc có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Tuổi từ 27-37 , ưu tiên nữ
- Tiếng anh tốt , tham gia cuộc họp với người nước ngoài
- Giỏi excel
- Ham học hỏi, tính cách linh hoạt , vui vẻ , làm việc được dưới áp lực
- Giao tiếp tốt , nhiệt tình

VietnamWorks - 4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.