Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Trợ Lý Chủ Tịch

CÔNG TY SỨ LONG PHƯƠNG Bắc Ninh

- Hỗ trợ Chủ tịch HĐTV trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty.
- Tham mưu cho Chủ tịch lập, triển khai các kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
- Tham mưu cho Chủ tịch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan trong lĩnh vực tài chính, quản trị Công ty…
- Tham gia phân tích và thẩm định tính khả thi của các dự án, nhận diện được các rủi ro và đề xuất với Chủ tịch các biện pháp quản lý rủi ro về phương diện tài chính.
- Tiếp nhận các thông tin chỉ đạo của Chủ tịch; đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các phòng/ban Công ty.
- Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các đơn vị thành viên, phòng/ban Công ty.
- Trợ giúp Chủ tịch trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện khi được phân công.
- Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch.
- Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Chủ tịch.
- Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Công ty.
- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, kiểm tra, đề xuất ý kiến trước khi trình Chủ tịch phê duyệt.
- Truyền đạt thông tin thông suốt, kịp thời giữa Chủ tịch với các bộ phận và ngược lại.
- Thay mặt giải quyết các công việc khi có ủy quyền từ Chủ tịch.
- Đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với các cơ quan chức năng khi được phân công.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

- Ngoại hình khá. Tuổi từ 25-40.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khối Kinh tế, Luật.
- Kinh nghiệm tối thiểu: 03 năm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng tài chính, đầu tư, pháp chế trong các công ty có quy mô lớn.
- Có kiến thức tổng hợp về quản trị doanh nghiệp, có khả năng phân tích, hoạch định chiến lược.
- Tư duy sáng tạo, khả năng làm việc nhóm tốt.
- Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết trình và thương thảo.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

VietnamWorks - khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.