Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên PVcomBank

Trưởng quỹ - PvcomBank Tiền Giang

PVcomBank Hồ Chí Minh

Biên chế

Nhiệm vụ quản lý :

• Giao việc cho kiểm ngân; hướng dẫn, đào tạo kèm cặp cho nhân viên mới.

• Giám sát việc tuân thủ các qui định an toàn kho quĩ của kiểm ngân, lái xe chở tiền.

• Đề xuất lên Lãnh đạo trực tiếp các biện pháp kiến nghị để hoàn thành tốt công việc đuợc giao (kể cả công tác nhân sự quỹ)

Nhiệm vụ chuyên môn:

• Thu – chi cân đối điều tiết tiền mặt hàng ngày an toàn, chính xác, đáp ứng yêu cầu  cho các đơn vị kinh doanh.

• Quản lý toàn bộ tiền mặt, chứng từ có giá,  tài sản đảm bảo, ấn chỉ quan trọng….. trong  kho tiền  theo qui định đảm bảo an toàn,  đầy đủ, chính xác.

• Nhập xuất , lưu trữ, bảo quản TSĐB; ấn chỉ quan trọng  đúng qui định.

• Tuân thủ nghiêm túc qui định về hạn mức tồn quỹ trong ngày và cuối ngày; Đề xuất về việc điều chỉnh hạn mức tồn quĩ cuối ngày và tiếp quỹ tiền mặt đầu ngày cho các  đơn vị trực thuộc.

• Kiểm kê, kiểm quĩ tiền mặt, GTCG, TSĐB theo qui định cũng như khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

• Hạch toán chính xác, đầy đủ  các phát sinh hàng ngày. Lưu trữ tài liệu chứng từ phát sinh tại bộ phận kho quĩ theo qui định.

• Lập, kiểm tra, kiểm soát các báo cáo liên quan đến công tác kho quĩ.

• Yêu cầu đặc biệt: Có cán bộ nhân viên đang làm việc tại PVcomBank đồng ý bảo lãnh

• Có kiến thức chuyên môn cơ bản về về công tác kho quĩ.

• Kinh nghiệm: hiểu biết về việc kiểm đếm, đóng bó, phân loại tiền tệ, phát hiện tiền thật tiền giả.

• K ỹ năng quản lý tiền mặt tốt (xử lý, kiểm đếm, phân loại…); Có kỹ năng phân biệt tiềnthật tiền giả, kỹ năng kiểm ,đếm, đóng bó chính xác , cẩn thận.

• Khách quan, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình với công việc.

khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.