Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Ôtô Trường Hải

Trưởng phòng Nhân sự (Công ty Dịch vụ Đô thị)

Ôtô Trường Hải Hồ Chí Minh
Trưởng phòng Nhân sự (Công ty Dịch vụ Đô thị)
 •  Số lượng tuyển: 1
 •  THACO GROUP (HOLDINGS)
 •  Hết hạn trong 75 ngày
 •  Hồ Chí Minh
Các phúc lợi dành cho bạn
 • Tăng lương hàng năm
 • Tiền thưởng
Mô tả công việc

Quản trị Nhân sự:

 • Tham gia Xây dựng & triển khai chiến lược, chính sách nhân sự, phát triển nguồn nhân lực.
 • Quản lý lao động & tiền lương thông qua việc hướng dẫn triển khai, giám sát thực hiện quy trình, quy định.
 • Tham gia xây dựng & quản lý hệ thống chính sách, quy định, quy trình nhân sự, hướng dẫn áp dụng vào thực tiễn hoạt động của từng đơn vị.
 • Tư vấn Công tác Quản trị Nhân sự, xây dựng định hướng phát triển nhân sự thông qua việc chuẩn hóa bộ tiêu chuẩn – tiêu chí nhân sự.
 • Kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi.
 • Ứng dụng và triển khai CNTT vào các nghiệp vụ Nhân sự.
 • Tham gia thực hiện các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Lãnh đạo.
 • Đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ cho chuyên viên Quản lý lao động, tiền lương.

Tuyển dụng và Đánh giá nhân sự:

 • Tham gia hoạch định triển khai chính sách tuyển dụng, tiền lương và các chế độ về việc đánh giá và tuyển dụng nhân sự.
 • Phối hợp với các phòng ban thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá tuyển chọn nhân sự.
 • Triển khai chương trình đánh giá nhân sự và hoạch định phát triển nhân sự lãnh đạo đáp ứng yêu cầu chiến lược công ty dịch vụ.
 • Kiểm soát định biên nhân sự và kế hoạch nhân sự làm việc hàng tuần.
 • Đào tạo, hỗ trợ nghiệp vụ tuyển dụng, đánh giá cho các Phòng ban.
 • Thực hiện báo cáo tuyển dụng, đánh giá cho Ban Lãnh đạo.
 • Quản trị và phân tích dữ liệu trong công tác đánh giá nhân sự, tuyển dụng.

Đào tạo:

 • Tổ chức triển khai Xây dựng và chuẩn hóa chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo và hệ thống bài kiểm tra chất lượng đào tạo.
 • Tham gia giảng dạy các chuyên đề, kỹ năng quản trị nhân sự cho cán bộ tiềm năng,
 • Xây dựng, quản lý đội ngũ giảng viên nội bộ, liên kết với các cơ sở đào tạo Bên ngoài để liên kết và lên chương trình đào tạo.
 • Tổ chức đào tạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giảng dạy, đánh giá hiệu quả sau đào tạo, quản trị mục tiêu đào tạo các thành phần nhân sự.
Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

Trình độ: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Quản trị Nguồn nhân lực, Luật, Kinh tế.

- Nhanh nhạy nắm bắt xu thế và triển khai ứng dụng CNTT vào quản trị. Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.

- Am hiểu chuyên môn lĩnh vực ngành nghề cung cấp dịch vụ.

- Có năng lực hoạch định, triển khai chiến lược, thiết lập hệ thống quản trị thông qua việc xây dựng chức năng nhiệm vụ, cấu trúc - sơ đồ tổ chức và hệ thống quy trình quy định

- Quản trị công tác, tuyển dụng, tiền lương và quản lý lao động;

- Hoạch định và triển khai chiến lược, chính sách nhân sự;

- Hoạch định kế hoạch đào tạo cán bộ kế cận hàng năm; xây dựng và quy hoạch đội ngũ giảng viên/trợ giảng để đào tạo theo từng vùng miền trong cả nước;

Thông tin liên hệ
 • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
 • **@thaco.com.vn
 • 0938830***
3 tháng trước
Lưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.