Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC Hải Phòng
Mô Tả Công Việc

1.Đảm bảo tham mưu hiệu quả công tác tổ chức bộ máy nhân sự, hoạch định nguồn lực nhân sự, quản lý nhân sự tại Công ty;
2.Tham mưu cho Giám đốc xây dựng, duy trì các quy định, các quy trình hoạt động của Công ty, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các nguyên tắc, nội quy của Công ty;
3.Tổ chức triển khai có kết quả các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, bảo hiểm, đánh giá cán bộ…theo chức trách và nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo Công ty giao;
4.Đảm bảo điều kiện, trang thiết bị, kỹ thuật và cơ sở vật chất cho hoạt động của Công ty (phương tiện đi lại, các trang thiết bị hành chính…). Quản lý, tổ chức các hoạt động hành chính khác: văn thư, con dấu, các hoạt động lựa chọn nhà cung ứng, hậu cần…;
5. Phân công, quản lý các nhân viên thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao;
6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc
Yêu Cầu Công Việc

1.Đảm bảo tham mưu hiệu quả công tác tổ chức bộ máy nhân sự, hoạch định nguồn lực nhân sự, quản lý nhân sự tại Công ty;
2.Tham mưu cho Giám đốc xây dựng, duy trì các quy định, các quy trình hoạt động của Công ty, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các nguyên tắc, nội quy của Công ty;
3.Tổ chức triển khai có kết quả các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, bảo hiểm, đánh giá cán bộ…theo chức trách và nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo Công ty giao;
4.Đảm bảo điều kiện, trang thiết bị, kỹ thuật và cơ sở vật chất cho hoạt động của Công ty (phương tiện đi lại, các trang thiết bị hành chính…). Quản lý, tổ chức các hoạt động hành chính khác: văn thư, con dấu, các hoạt động lựa chọn nhà cung ứng, hậu cần…;
5. Phân công, quản lý các nhân viên thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao;
6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc
VietnamWorks - 6 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.