Tên việc làmĐịa điểm

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

CxO Search Hồ Chí Minh

*Vai trò :

-Là người điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán tài chính và báo cáo trực tiếp cho  Ban giám đốc.

-Đại diện phòng kế toán phối hợp cùng các bộ phận khác trong công ty trong các công việc chung của toàn Công ty

-Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan đến các vấn đề về kế toán, tài chính

-Kiểm soát dòng tiền của Công ty

*Nhiệm vụ :

-Đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tin cậy đối với số liệu tài chính báo cáo Ban giám đốc phục vụ cho việc ra các quyết định tài chính / đầu tư

-Đảm bảo tuân thủ các quy định /chính sách thuế và kế toán hiện hành bao gồm số liệu và deadline các báo cáo với các cơ quan nhà nước

-Xây dựng đội ngũ phòng kế toán

+Thiết lập mục tiêu cho từng vị trí nhân viên phòng kế toán

+ Kiểm soát chi phí bộ phận kế toán

+Đào tạo/hướng dẫn nhân viên phòng kế toán

+Theo dõi tiến độ công việc từng vị trí phòng kế toán thông qua các báo cáo định kỳ

+Đánh giá hiệu quả công việc từng vị trí phòng kế toán

-Kiểm soát chi phí phát sinh các bộ phận và toàn công ty

+Review chi phí phát sinh và tính hợp lý hợp lệ các hồ sơ

+Review BS,P/L định kỳ hàng tháng trong việc so sánh chi phí phát sinh với tháng liền kề và cùng kỳ năm trước

+Phân tích các chỉ tiêu tài chính so với doanh nghiệp cùng ngành

khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.