Tên việc làmĐịa điểm

Trưởng Phòng QC/QM

CxO Search Hồ Chí Minh

– Tìm hiểu những yêu cầu của khách hàng để phát triển quy trình kiểm soát chất lượng hiệu quả.

– Thiết lập, triển khai các chính sách, mục tiêu chất lượng theo yêu cầu của công ty

– Thiết lập, cập nhật và cải tiến liên tục các quy trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào, quy trình kiểm soát công đoạn sản xuất đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm.

– Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

– Thực hiện kiểm soát vật tư đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm đầu ra, kiểm tra độ tin cậy sản phẩm, môi trường sản phẩm, kiểm soát sản phẩm không phù hợp, … với mục tiêu đảm bảo chất lượng ổn định cho khách hàng.

– Làm việc với nhà cung cấp & phối hợp với các bộ phận trong công ty để xử lý và cải tiến các vấn đề về chất lượng.

– Phát triển, đề xuất và giám sát các hoạt động phòng ngừa, quản lý rủi ro.

– Phân tích dữ liệu để xác định các khu vực cần cải thiện hệ thống chất lượng.

– Kiểm soát chi phí chất lượng.

2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.