Link to App StoreLink to Play Store

Trưởng Phòng Hành Chính Công Ty Truyển Thông

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim CươngHà Nội
Toàn thời gian
19 ngày trước, từ MyWork

1/ Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
- Quản lý cơ sở vật chất: xác định nhu cầu, mua sắm, cấp phát, kiểm tra định kỳ hệ thống cơ sở vật chất của công ty.
- Quản lý công tác hành chính Văn phòng: văn thư lưu trữ bằng giấy và điện tử, mua sắm, cấp phát VPP, bảo hộ lao động, thiết kế, bố trí nơi làm việc cho người lao động trong công ty, kiểm soát thanh toán liên quan đến Hành chính văn phòng.
- Duy trì điều kiện môi trường làm việc tốt cho khối văn phòng.
- Điều phối công tác phục vụ (vệ sinh, lễ tân, phương tiện đi lại, chăm sóc cây, trà nước, tiếp khách, lịch làm việc chung của công ty).
- Quản lý, kiểm soát sử dụng trang thiết bị văn phòng, cơ sở hạ tầng văn phòng làm việc.
- Quản lý con dấu, nhân viên cất giữ & thực hiện việc đóng dấu và kiểm soát việc đóng dấu theo đúng quy định của Công ty.
- Điều phối công tác hậu cần phục vụ các hoạt động đào tạo, sự kiện của công ty
2/ Hỗ trợ hoạt động đối ngoại hiệu quả:
- Hỗ trợ Ban lãnh đạo công ty duy trì và phát triển mối quan hệ với các tổ chức/đơn vị/cơ quan...
- Tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình, báo cáo, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Ban lãnh đạo làm việc với các đối tác.
- Trực tiếp liên hệ làm việc với các đối tác bên ngoài về những nội dung liên quan đến thiết lập quan hệ, hợp tác…

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.