Chúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên PVcomBank

Trưởng phòng chính sách, Khối Quản tri rủi ro

PVcomBank Hà Nội

Biên chế

Chính sách rủi ro toàn ngân hàng

 • Xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro của Ngân hàng
 • Đầu mối phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách chuyên môn đảm bảo phù hợp với chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro chung của Ngân hàng
 • Đầu mối phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel II theo lộ trình của Ngân hàng

Chính sách rủi ro tín dụng của ngân hàng

 • Xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro tín dụng của Ngân hàng
 • Xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng.
 • Xây dựng cấu trúc tổ chức, nguyên tắc vận hành và các qui định về phân cấp phân quyền trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng.
 • Kiểm soát các chính sách định giá TSBĐ của Ngân hàng.
 • Xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách nhận và quản lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng
 • Thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng trước và sau khi ban hành.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của PVcomBank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng.
 • Đầu mối thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR theo các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ủy ban QLRR được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban.

Công cụ, mô hình QTRRTD

 • Xây dựng, tổ chức triển khai, quản lý vận hành và định kỳ đánh giá các công cụ, mô hình quản trị rủi ro tín dụng
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và quản trị rủi ro tại một định chế tài chính có uy tín
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, kinh tế đối ngoại ở các trường đại học khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, ngoại thương.
 • Hiểu biết sâu sắc về rủi ro và các tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro
 • Hiểu và nắm vững các văn bản, quy định của NHNN, pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
 • Khả năng phân tích cao, tư duy logic tốt.
 • Khả năng quản lý tốt.
10 tháng trước
Lưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.