Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên TMS group

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ

TMS group Hà Nội

Biên chế

- Nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường về tiền lương; Xây dựng, đề xuất và phát triển các chính sách, quy chế, quy định liên quan chính sách tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi để thu hút giữ chân, thu hút nhân tài có năng lực phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch tiền lương; phương án chi bổ sung/quyết toán lương thưởng định kỳ và hàng năm cho cán bộ trong toàn hệ thống.

- Xây dựng các quy định, quy trình tiêu chuẩn quản lý nhân sự, đánh giá nhân sự cho từng bộ phận/từng nhân viên.

- Xây dựng và đề xuất các chương trình Phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý và Quản trị đội ngũ cán bộ kế cận.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn xây dựng quy định Giao và đánh giá công việc. Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs;

- Giám sát, đánh giá và lập các báo cáo về việc thực hiện và tuân thủ của các đơn vị cũng như hiệu quả của các hệ thống được áp dụng; từ đó đề xuất các cải tiến, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường về tiền lương; Xây dựng, đề xuất và phát triển các chính sách, quy chế, quy định liên quan chính sách tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi để thu hút giữ chân, thu hút nhân tài có năng lực phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch tiền lương; phương án chi bổ sung/quyết toán lương thưởng định kỳ và hàng năm cho cán bộ trong toàn hệ thống.

- Xây dựng các quy định, quy trình tiêu chuẩn quản lý nhân sự, đánh giá nhân sự cho từng bộ phận/từng nhân viên.

- Xây dựng và đề xuất các chương trình Phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý và Quản trị đội ngũ cán bộ kế cận.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn xây dựng quy định Giao và đánh giá công việc. Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs;

- Giám sát, đánh giá và lập các báo cáo về việc thực hiện và tuân thủ của các đơn vị cũng như hiệu quả của các hệ thống được áp dụng; từ đó đề xuất các cải tiến, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

*** Chế dộ đãi ngộ

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật...

- Xét tăng lương hàng năm

- Hỗ trợ ăn trưa, bảo hiểm phúc lợi đầy đủ

***  Thông tin ứng tuyển

Email nhận CV: *********@tmsholding.vn/ SĐT: 0377 187 314/ Skype: thuhai0512

Địa chỉ làm viêc: TMS Holding – Tầng 22, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.