Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Masan

TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ TỰ ĐỘNG HÓA

Masan Bình Dương

Biên chế

Lập kế hoạch, và quản lý các hoạt động kỹ thuật điều khiển để đảm bảo đạt được các mục tiêu sản xuất và chất lượng

Trách nhiệm quản lý hiệu quả các thiết bị điều khiển tự động đạt mục tiêu chung nhà máy

Trách nhiệm về việc phát triển các vấn đề kỹ thuật tự động hóa nhằm đảm bảo hệ thống đạt độ tin cậy và tính sẵn sàng cao

Trách nhiệm về chất lượng hoạt động cao cho hệ thống thiết bị điều khiển tự động như:

  • HMI/SCADA and PLCs (Siemens)
  • Network interface
  • PLC programing
  • Control system

Hỗ trợ dự án nhằm đạt được mục tiêu thời gian và chi phí như thiết kế kỹ thuật, chạy máy chuyển giao và đánh giá hệ thống điều khiển

Phân tích vấn đề và khắc phục sự cố liên quan đến chấy lượng sản phẩm và hỏng hóc máy móc, thiết bị

Xây dựng các tài liệu hướng dẫn giải quyết sự cố, các thủ tục vận hành chuẩn

Thực hiện chương trình Kaizen nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất

Thực hiện Visual control system trên máy

Hỗ trợ giám đốc kỹ thật theo các nhiệm vụ được giao

Có 5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trực tiếp với thiết bị tự động hóa, lập trình PCL, tích hợp hệ thống mạng điều khiển

Có kinh nghiệm về lập kế hoạch, tổ chức và điều phối công việc hiệu quả

Có kinh nghiệm về thiết bị tự động điều khiển, quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn và môi trường, hệ thống (ISO, GMP, HACCP)

Kỹ năng lãnh đạo , giải quyết sự cố, và định hướng chiến lược cho lĩnh vực kỹ thuật và tự động hóa

Kỹ năng phát triển và thực hiện các thực hành, tiêu chuẩn hóa và hướng dẫn kỹ thuật

Có kinh nghiệm quản lý dự án và các dự án cải tiến liên tục

Kỹ năng về quản lý công việc và thời gian

Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo ảnh hưởng

Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh

Học vấn

khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.