Tên việc làmĐịa điểm

Trưởng phòng đảm bảo chất lượng (30 triệu; Long An)

SHR Việt nam Hồ Chí Minh

Biên chế

Khách hàng của chúng tôi là công ty sản xuất lớn của Việt Nam, hiện cần tuyển vị trí Trưởng phòng đảm bảo chất lượng làm việc tại Đức Hòa - Long An, chi tiết nhu sau:

- Thiết lập hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với hệ thống ISO 9001:2015 và chất lượng sản phẩm công ty.
- Triển khai vận hành, giám sát và cải tiến liên tục bảo đảm ổn định chất lượng hệ thống.
- Khai thác và ứng dụng hiệu quả các công cụ quản trị chất lượng nhằm gia tăng hiệu quả SXKD và dịch vụ khách hàng.
- Nâng cao hiệu lực vận hành hệ thống, hiệu lực quản trị chất lượng, quản trị hiệu quả.
- Cải tiến quy trình, đào tạo các chuẩn mực phù hợp xu thế thị trường, ngành.
- Duy trì, tổ chức đánh giá, tái đánh giá, nâng cấp hệ thống theo tiêu chuẩn.
- Báo cáo trực tiếp cho BGĐ theo qui định công ty.

Yêu cầu công việc

- Nam/nữ, từ 35 tuổi trở lên.
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, kỹ thuật.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm vị trí tương đương làm việc tại công ty sản xuất
- Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị chất lượng.
- Kỹ năng quản lý, điều hành, giám sát, giải quyết vấn đề tốt.

Findjobs.vn - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.