Tên việc làmĐịa điểm

Trưởng Nhóm Quy Định Tín Dụng Ngân Hàng Nhà Nước

TECHCOMBANK Hà Nội

Trách nhiệm chung:

Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của ngân hàng.
Thực hiên công việc theo đúng quy định của Techcombank.
Tuân thủ theo sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank và Đơn vị.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.

Trách nhiệm lãnh đạo:

Điều phối nguồn lực trong Nhóm bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng hạn các công việc được phân công.
Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

Trách nhiệm chuyên môn:

Triển khai các quy định tuân thủ theo quy định của Ngân hàng nhà nước
Các quy định nghiệp vụ (cho vay, bảo lãnh, LC,…)
Phân loại nợ
Mua bán nợ với VAMC
Ban hành lại các văn bản hướng dẫn về rủi ro của Ngân hàng nhà nước trên toàn hệ thống.
Tham gia góp ý, nhận diện rủi ro các văn bản/ quy định do các đơn vị trong và ngoài Techcombank ban hành.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐ Chiến lược rủi ro.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán....

- Am hiểu các quy định của Ngân hàng Nhà nước

- Am hiểu quy trình xây dựng và ban hành văn bản

- Có kỹ năng đánh giá, phân tích và nhận diện rủi ro văn bản và đề xuất chỉnh sửa

VietnamWorks - 20 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.