Tên việc làmĐịa điểm

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Hồ Chí Minh
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng bổ sung viên chức, như sau:

1. Số lượng: 04 giảng viên 
– 02 Giảng viên Khoa Kiểm sát Hình sự;
– 01 Giảng viên Khoa Kiểm sát Dân sự;
– 01 Giảng viên Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm.
2. Điều kiện tuyển  dụng
Điều kiện, tiêu chuẩn chung
– Đối tượng dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ dự tuyển;
– Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam ;
– Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ đủ 18 đến 30 tuổi đối với nữ;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân phù hợp với quy định về bảo vệ chính trị nội bộ ngành Kiểm sát nhân dân;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60 m, trở lên; nữ cao từ 1,55 m trở lên.
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể 
Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch Giảng viên (V.07.01.03), cụ thể như sau:
Tốt nghiệp cử nhân Luật hệ chính quy, loại khá trở lên; Thạc sỹ Luật (học chuyên ngành Luật hình sự và dân sự, có bảng điểm kèm theo) của các Trường: Đại học Luật Hà Nội; Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).
Ngoài yêu cầu về văn bằng theo vị trí việc làm nêu trên, ứng viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu kèm theo);
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu do pháp luật quy định hiện hành; có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (mẫu kèm theo);
– Bản sao giấy khai sinh;
– Bản photo các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người dự tuyển thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– 02 phong bì ghi rõ số điện thoại liên hệ và địa chỉ nơi cư trú; 2 ảnh 4 x 6 ghi họ và tên sau ảnh.
4. Hình thức thi, môn thi, nội dung thi

– Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.
– Môn thi, hình thức thi, nội dung thi: Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
Vòng 1    
Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên giấy.
– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.
+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn cử nhân Công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.
– Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
– Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
– Việc chấm thi vòng 1 thực hiện như sau:
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức;
Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.
Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng không quá 15 ngày.
– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.
Vòng 2
Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Hình thức thi: Thi viết.
Nội dung thi viết tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: 180 phút.
Cách tính điểm 
Bài thi tại vòng 1 và vòng 2 của kỳ thi được chấm theo thang điểm 100.
Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức 
– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. Người có Bố đẻ, Mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết): được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
-Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Thời hạn nộp hồ sơ và thi tuyển
– Nhận hồ sơ bắt đầu từ 8h00 ngày 18.11.2019 đến hết 16h00 ngày 05 tháng 12 năm 2019.
– Hồ sơ dự tuyển gửi về : Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Số 449 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại 0837.305.743. Người nhận hồ sơ: Đ/c Đỗ Thị Quý, Điện thoại: 0985.313.652
– Thời gian thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 12/2019.
– Lệ phí thi: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Nguồn tin: tkshcm.edu.vn

Tuyencongchuc.vn - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.