Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm

Thư kí quản lý F&B

Chicland Hotel Đà Nẵng

Secretary to Director of F&B Manager

 • Report the business situation of the restaurants the previous day, inform the Food & Beverage Manager of the information related to the F&B department.

Báo cáo tình hình kinh doanh của các nhà hàng ngày hôm trước, thông báo cho Trưởng bộ phận ẩm thực những thông tin có liên quan đến bộ phận F&B.

 • To help Food & Beverage Manager to correspond or verbally command to F&B departure or another departures.

Giúp Trưởng bộ phận ẩm thực đưa các công văn hoặc lệnh miệng cho bộ phận Ẩm thực hoặc các bộ phận khác.

 • To draft documents, statutes, procedures as required by operating Food & Beverage Manager.

Soạn thảo các văn bản, quy chế, quy trình theo yêu cầu của Trưởng bộ phận ẩm thực.

 • To email, fax as required by Food & Beverage Manager.

Gửi mail, fax theo lệnh của Trưởng bộ phận ẩm thực.

 • To provide a link between F&B department and other departments.

Là cầu nối thông tin giữa bộ phận Ẩm thực với các bộ phận khác.

 • To manage time for meetings within F&B department, appointment for Food & Beverage Manager, to make minutes of meetings, and plan working schedule within the day under Food & Beverage Manager’s opinion.

Sắp xếp thời gian các cuộc họp nội bộ của bộ phận Ẩm thực, cuộc hẹn cho Trưởng bộ phận ẩm thực, làm biên bản cuộc họp, và lên lịch làm việc (theo ý Bếp trưởng) trong ngày.

 • To make proposal for daily/unexpected goods and food purchase under Food & Beverage Manager’s requests.

Làm các lệnh đề nghị mua hàng hóa, thực phẩm hàng ngày và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng bộ phận ẩm thực.

 • To execute, record and keep track of banquet or buffet forms as required by Food & Beverage Manager.

Thực hiện và ghi chép theo dõi các lưu mẫu thực phẩm các tiệc, buffet theo yêu cầu phân công của Trưởng bộ phận ẩm thực.

 • To ensure periodic inventory count for regular stock, maintain good working condition for all kitchen equipment and machinery and check input – output goods and monthly and as required.

Đảm bảo số lượng hàng tồn kho định kỳ cho hàng tồn kho thường xuyên, duy trì tình trạng làm việc tốt cho tất cả các thiết bị và máy móc nhà bếp.

 • To check input – output goods monthly and as required.

Kiểm kê hàng hóa xuất nhập tồn định kỳ hàng tháng và đột xuất.

 • To follow up leaves, days off of Food & Beverage Manager, summarize workdays in a month of department staffs and submit to Food & Beverage Manage for approval before forwarding to Human Resource Department.

Theo dõi ngày phép, ngày nghỉ của Trưởng bộ phận ẩm thực, tổng hợp ngày công hàng tháng của nhân viên trong bộ phận để nộp cho Trưởng bộ phận ký duyệt trước khi chuyển sang bộ phận nhân sự.

 • To perform other tasks under Food & Beverage Manager’s requirements.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận ẩm thực.

 • Other tasks requested by General Manager and Head of Department.

Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Quản lý và Trưởng bộ phận.

 CONTACT/ LIÊN HỆ: Phone: (+84) 236 223 2*** - Mobile: 0945 425 *** Address: 210 Vo Nguyen Giap Str, Phuoc My W, Son Tra D., Da Nang. Email for your Application: **@chicland.vn Facebook: https://www.facebook.com/Chiclandhotelcareers/

8 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơLưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.