Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Tổng Giám Đốc (công Ty IMG Phước Đông)

Công Ty CP Đầu Tư IMG Phước Đông - Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc

I/ MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
- Cùng với HĐQT xây dựng chiến lược phát triển công ty một cách bền vững
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược của công ty một các hiệu quả nhất.
II/ CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Hàng ngày
- Lãnh đạo công ty thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, giá trị cốt lõi của tổ chức
- Lãnh đạo công ty thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra
- Xây dựng và phát triển quan hệ tốt với chính quyền các cấp, cổ đông, nhà cung cấp, ngân hành
- Tạo ra một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tận tâm
- Tuyển dụng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự có kỹ năng phù hợp và thiện chí làm việc tốt
- Tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh cho tổ chức
- Quản lý và kiểm soát việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công ty
- Xây dựng và phát triển danh tiếng của công ty
2. Hàng tuần
- Đánh giá công việc thực hiện trong tuần so sánh với kế hoạch và đề ra mục tiêu cho tuần tiếp theo.
- Xác định các mục tiêu công việc quan trọng cần hoàn thành trong tuần và kiểm tra việc thưc hiện .
- Đôn đốc, nhắc nhở nhân viên thực các mục tiêu công việc
3. Hàng tháng
- Xem xét đánh giá các yêu cầu công việc quan trọng trong tháng của các phòng ban .
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tháng của các phòng ban .
- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nguồn lực cần thiết để thực đảm bảo kế hoạch tháng thành công .
4. Hàng Quý
- Kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức.
- Dự báo việc đạt kế hoạch của quý, và các tác động đến kế hoạch năm để có những biện pháp xử lý thích hợp nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu của quý, năm đã đề ra .
5. Hàng năm
- Lập kế hoạch năm trình hội đồng quản trị xem xét thông qua .
- Lãnh đạo việc thực hiện thành công kế hoạch năm .
6. Đột xuất
- Giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch trong họat động sản xuất kinh doanh.
- Giải quyết các yêu cầu phát sinh của chính quyền, khách hàng, đối tác đảm bảo hiệu quả của hoạt động SXKD .
- Thực hiện các yêu cầu khác của hội đồng quản trị giao .

Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc
Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi: 35 – 55 tuổi
- Giới tính: Nam
- Bằng cấp, kiến thức: Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế trở lên hoặc các chuyên nghành khác có liên quan. Kiến thức về kinh doanh BĐS, Xúc tiến đầu tư, Quản lý dự án
- Ngoại ngữ/ Vi tính: Vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint), Internet, các phần mềm khác có liên quan….Ngoại ngữ: sử dụng tiếng Anh (English). Ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác
- Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng/ Năng lực cần thiết cho công việc: Kỹ năng Quản lý, Lãnh Đạo, Giải quyết vấn đề, Giao tiếp cao cấp
- Phẩm chất cá nhân khác: Định huớng kết quả, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập, trung thực,
- Ưu tiên: Ứng viên công tác tại các đơn vị tương tự tại tỉnh Long An
- Nơi làm việc:
Long An: Ấp 5, đường tỉnh 826B, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam
TPHCM: Lầu 9 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, p.6, Q.3

Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc
VietnamWorks - 9 tháng trước