Tên việc làmĐịa điểm

TỔ TRƯỞNG CHẤT LƯỢNG

Masan Hải Dương

Biên chế

Sắp xếp công việc cho toàn bộ nhân viên kiểm tra chất lượng của toàn bộ qui trình sản xuất . Phối hợp với trưởng bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời những sự cố chất lượng xảy ra .

Thiết lập, triển khai, theo dõi, điều chỉnh các hướng dẫn, biểu mẫu, qui trình, qui định  kiểm soát chất lượng

Phối hợp với MLS đưa tất cả các thử nghiệm và chuyển giao sản phẩm mới áp dụng vào sản xuất.

Phối hợp với bộ phận dự án đánh giá các thiết bị, qui trình mới trong quá trình thiết kế lắp đặt, thử nghiệm và chuyển giao cho bộ phận sản xuất.

Quản lý và thực thi các cải tiến liên quan đến qui trình công nghệ và tối ưu hoá qui trình sản xuất

Theo dõi, giám sát hoạt động của các cá nhân trong nhóm

Giải quyết  sự cố,  đề xuất cải tiến

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tổ trưởng chất lượng ở công ty thực phẩm hoặc hàng tiêu dùng (ưu tiên các ứng viên đã làm qua Cty đa quốc gia)

Hiểu biết thấu đáo & có kinh nghiệm  trong việc điều phối nhân, nguồn lực

Am tường kỹ thuật sản xuất sản phẩm & có kiến thức về phương pháp kiểm soát quá trình (process control)

Sử dụng thành thạo các công cụ thống kê, phân tích số liệu , công cụ sáng tạo VD : QC 7 Tools, mind map & Kaizen

khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.