Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuổi Trẻ Online

Tuyển Qa/Qc Leader Ngành May Mặc (Tổ Trưởng Bộ Phận Kiểm Hàng)

CÔNG TY TNHH BODYNITS Long An

- Quản lý nhóm công nhân kiểm hàng Inline/Endline và toàn bộ chất lượng đầu ra của sản phẩm.

- Trực tiếp thực hiện các bước kiểm soát chất lượng sản phẩm may mặc từ từ khi triển khai mã hàng đến chất lượng trong quá trình sản xuất và thành phẩm cuối cùng để đảm bảo chất lượng đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng đã ban hành và theo qui trình của Công ty và theo tiêu chuẩn của khách hàng.
- Kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót trong quá trình sản xuất để sản phẩm đạt chất lượng.
- Phối kết hợp với các bộ phận khác để đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và đảm bảo tiến độ sản xuất.
- Làm việc trực tiếp với QC khách hàng.
- Chịu trách nhiệm báo cáo Ban lãnh đạo về chất lượng hàng hoá của mỗi mã hàng theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Tuổi Trẻ Online - 11 tháng trước