Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VNG

Senior Software Engineer (Java) - Cloud

VNG Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

 • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống backend cho vMaaS (Monitoring as a Service), một sản phẩm trong hệ sinh thái cloud services. vMaaS phát triển dựa trên nền tảng các công nghệ xử lý bigdata. Cung cấp giải pháp giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân giám sát được tình trạng hạ tầng máy chủ và thiết bị.
 • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các tool hỗ trợ vận hành hệ thống, các tool đo lường, thống kê theo dõi các chỉ số của hệ thống.

Yêu cầu

 • Nắm vững và sử dụng thành thạo:
  • Ngôn ngữ lập trình Java và hệ sinh thái Spring (Spring Core, Spring Boot, Spring Security, JPA, Hibernate, jUnit).
  • Các kỹ năng lập trình OOP và một số design pattern thông dụng (Singleton, Abstract factory, DI, ...).
  • Hệ cơ sở dữ liệu MongoDB, MySQL.
 • Có kinh nghiệm phát triển các RESTful API.
 • Có khả năng tự nghiên cứu giải pháp, công nghệ mới.
 • Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

Ưu tiên:

 • Có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ xử lý bigdata như: Kafka, Apache Storm, Redis, MapReduce.
 • Có kinh nghiệm tối ưu performance ứng dụng (Client-side, Server-side, Database, System, ... ).
30 ngày trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.