Tên việc làmĐịa điểm

Sales Staff

Iconic Hà Nội
 • Working experience in mechanical industries or related to the machine directly.
 • English(around TOEIC600) or Japanese skill(around N3).
 • Good computer proficiency (MS Office – Word, Excel and Outlook)
 • Good communication skills.
 • Good teamwork and able to work independently.
 • Ability to work under high pressure.

*Prefer:

 • Sales experience(especially,for new customer development).
 • Who has the connection of Vietnamese market
 • Bonus.
 • Tet bonus 1month.
 • Summer bonus depend on the performance on the previous year.
khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.