Link to App StoreLink to Play Store

Sales Executive (Marine Lubricant)

TIRO ConsultingThành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
14 ngày trước, từ TIRO Consulting

Job Description

Sales lubricant product to ship in Vietnam

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.