Link to App StoreLink to Play Store

Sales Assistant

KOSAIDOHồ Chí Minh
10 ngày trước, từ KOSAIDO

Job category

Hành chánh/Thư ký (Bộ Phận Hỗ trợ)
Nhân sự (Bộ Phận Hỗ trợ)
Kế toán (Bộ Phận Hỗ trợ)
Marketing (Giao Dịch Khách Hàng)
Pháp lý (Bộ Phận Hỗ trợ)
Biên phiên dịch (Bộ Phận Hỗ trợ)

Type of industry

Rep. Office of Famous Japanese Medical Cooperation

Application method

  Please click the button "apply" or contact us below.

Phone

[HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3***, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1***, 1221

Contact

Ha Vu Le Van
******@kosaidovn.com

<日本人 営業職>

Hà Nội

1,600 - 1,600 USD

  • Hành chánh/Thư ký : Look for more jobs
  • Nhân sự : Look for more jobs
  • Kế toán : Look for more jobs
  • Marketing : Look for more jobs
  • Pháp lý : Look for more jobs
  • Biên phiên dịch : Look for more jobs
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.