Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm

Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức làm việc trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2015

Kiên Giang

TT

Cơ quan, đơn vị

Nhu cầu tuyển dụng năm 2015

Số lượng

Vị trí việc làm

Ngạch

Yêu cầu trình độ chuyên môn

I. Cấp tỉnh

45

1. Văn phòng UBND tỉnh

1

Phòng Hành chính-Tổ chức

1

Chuyên viên

Chuyên viên

Đại học Khoa học xã hội nhân văn chuyên ngành Kinh tế phát triển vùng

2. Sở Nội vụ

1

Phòng Nghiệp vụ

1

Chuyên viên phụ trách nghiệp vụ công tác tôn giáo

Chuyên viên

Đại học: Việt Nam học; triết học chuyên ngành tôn giáo; luật hành chính; hành chính

3. Sở Ngoại vụ

2

Phòng Lãnh sự Việt kiều

1

Chuyên viên phụ trách đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế

Chuyên viên

Đại học tiếng Pháp

Phòng Hợp tác quốc tế

1

Biên, phiên dịch, lễ tân

Chuyên viên

Đại học tiếng Hàn

4. Sở Tư pháp

1

Thanh tra

1

Chuyên viên

Chuyên viên

Đại học luật

5. Thanh tra tỉnh

2

Phòng Thanh tra kinh tế

1

Thanh tra viên, thực hiện đoàn thanh tra khối thanh tra kinh tế

Chuyên viên

Đại học tài chính kế toán

Phòng Thanh tra Nội chính văn xã

1

Thanh tra viên, thực hiện đoàn thanh tra khối nội chính văn xã

Chuyên viên

Đại học tài chính kế toán

6. Ban Dân tộc tỉnh

1

Phòng Chính sách

1

Phụ trách chính sách phát triển kinh tế, đời sống vùng đồng bào dân tộc

Chuyên viên

Đại học: kinh tế; phát triển nông thôn; Việt Nam học; dân tộc học

7. Sở Tài chính

7

Văn phòng

1

Tổ chức cán bộ

Chuyên viên

Đại học tài chính kế toán

1

Lưu trữ

Chuyên viên

Đại học văn thư-lưu trữ

Phòng Quản lý ngân sách

1

Quản lý ngân sách huyện, xã; tổng hợp công việc phát sinh; theo dõi đối chiếu các quỹ và thông báo vốn cho các đơn vị; theo dõi thu, chi ngân sách tỉnh giữ lại và ngân sách cáp huyện; soạn thảo trả lời các cơ chế chính sách

Chuyên viên

Đại học tài chính kế toán

1

Kế toán quản lý tiền bán nhà, bán tài sản sở hữu nhà nước; kế toán quản lý các khoản thu chi thanh tra, tài khoản tạm giữ, kiểm toán, tịch thu

Chuyên viên

Đại học tài chính kế toán

Phòng Đầu tư

1

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm tra quyết toán dự án công trình hoàn thành.

Chuyên viên

Đại học tài chính kế toán

Phòng Quản lý giá công sản

1

Công tác quản lý giá, thẩm định giá

Chuyên viên

Đại học tài chính kế toán

1

Công tác quản lý tài sản nhà nước

Chuyên viên

Đại học tài chính kế toán

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Khối Văn phòng

4

Văn phòng

1

Bộ phận tin học: quản lý trang thông tin điện tử

Chuyên viên

Đại học tin học

1

Bộ phận văn thư: theo dõi và xử lý công văn đến

Chuyên viên

Đại học văn thư

Phòng Tổ chức Cán bộ

1

Tổ chức Cán bộ

Chuyên viên

Đại học hành chính

Phòng Kế hoạch Tài chính

1

Chuyên viên theo dõi tài chính

Chuyên viên

Đại học Tài chính Kế toán, Đại học Kinh tế

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1

Phòng Trồng trọt

1

Thống kê, hướng dẫn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về công tác khuyến nông, trồng trọt và giống cây trồng

Chuyên viên

Đại học: trồng trọt; khoa học cây trồng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

2

Phòng Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi

1

Quản lý thuốc và chăn nuôi thú y

Chuyên viên

Bác sĩ thú y

Phòng Thanh tra pháp chế

1

Chuyên viên thanh tra

Chuyên viên

Đại học chăn nuôi thú y

Chi cục Kiểm lâm

1

Hạt kiểm lâm huyện Hòn Đất

1

Cứu hộ động vật hoang dã

Chuyên viên

Bác sĩ thú y

Chi cục Phát triển nông thôn

2

Phòng Ngành nghề nông thôn

1

Theo dõi nghề lao động nông thôn

Chuyên viên

Đại học: phát triển nông thôn; kinh tế nông nghiệp

Phòng kinh tế hợp tác

1

Theo dõi hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và cơ điện nông nghiệp

Chuyên viên

Đại học: nông nghiệp; cơ điện

9. Sở Công Thương

3

Đội Quản lý thị trường số 1

1

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên thị trường

Thạc sỹ kinh tế

Đội Quản lý thị trường số 2

1

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên thị trường

Thạc sỹ luật

Đội Quản lý thị trường số 8

1

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên thị trường

Đại học kinh tế

10. Sở Giao thông Vận tải

3

Thanh tra

3

Kiểm tra bảo vệ công trình giao thông

Chuyên viên

Đại học: kinh tế xây dựng; luật

11. Sở Thông tin và Truyền thông

2

Văn phòng

1

Văn thư, lưu trữ

Chuyên viên

Đại học văn thư-lưu trữ; thư viện

1

Pháp chế

Chuyên viên

Đại học luật

12. Sở Khoa học và Công nghệ

4

Phòng Quản lý khoa học

1

Chuyên viên phụ trách theo dõi thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, hia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Chuyên viên

Đại học: quản lý khoa học và công nghệ; xã hội học; khoa học quản lý

Phòng Quản lý công nghệ-Sở hữu trí tuệ

1

Chuyên viên phụ trách công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; an toàn bức xạ hạt nhân

Chuyên viên

Đại học quản lý khoa học và công nghệ

Văn phòng

1

Chuyên viên phụ trách theo dõi, tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính, công tác thanh niên

Chuyên viên

Đại học quản lý công

Thanh tra

1

Chuyên viên phụ trách công tác thanh tra lĩnh vực an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ

Chuyên viên

Đại học ngành: quản lý khoa học và công nghệ; luật kinh tế

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Phòng Giáo dục thường xuyên

1

Chuyên viên phụ trách công tác giáo dục dân tộc

Chuyên viên

Đại học sư phạm ngữ văn (chuyên ngành Khmer ngữ)

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Văn phòng

1

Phụ trách trang thông tin điện tử; cài đặt, sữa chữa máy vi tính; quản lý và khắc phục sữa chữa máy vi tính; quản lý và khắc phục mạng nội bộ tại đơn vị và các phòng văn hóa thông tin huyện, thị trong tỉnh; kiêm nhiệm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán sự

Cao đẳng khoa học
máy tính

Phòng Tổ chức cán bộ

1

Theo dõi công tác nâng bậc lương, chuyển ngạch; tăng, giảm biên chế; đào tạo, bồi dưỡng; báo cáo hàng năm, quý, năm.

Chuyên viên

Đại học du lịch

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

1

Phụ trách công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, tượng đài, tranh hoành tráng

Chuyên viên

Đại học mỹ thuật

Phòng Nghiệp vụ Du lịch

1

Quản lý khu, điểm, tuyến du lịch

Chuyên viên

Đại học địa lý du lịch

15. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2

Phòng Dạy nghề

1

Tổng hợp, báo cáo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng chương trình, giáo án đào tạo nghề; theo dõi hoạt động hội thi, hội giảng giáo viên dạy nghề

Chuyên viên

Đại học sư phạm kỹ thuật chuyên ngành cơ khí động lực

Thanh tra

1

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh

Chuyên viên

Đại học: điện; cơ khí

16. Ban Quản lý khu kinh tế

1

Phòng Quy hoạch-Xây dựng

1

Phụ trách công tác quy hoạch, dây dựng

Chuyên viên

Đại học xây dựng cầu đường

II. Cấp huyện

32

1. UBND thành phố Rạch Giá

5

Phòng Tài Nguyên và Môi trường

1

Phụ trách cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai

Chuyên viên

Đại học quản lý đất đai

1

Phụ trách thống kê, kiểm kê đất đai

Chuyên viên

Đại học quản lý đất đai

1

Phụ trách thẩm định phương án, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Chuyên viên

Đại học môi trường

Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Rạch Giá

1

Phụ trách theo dõi kế hoạch xây dựng cơ bản, thẩm tra, quyết toán công trình

Chuyên viên

Đại học tài chính

1

Phụ trách quản lý giá cả-hàng hóa, theo dõi tài sản công, định giá tài sản thanh lý, sung công, tố tụng hình sự

Chuyên viên

Đại học kinh tế chuyên ngành thẩm định giá

2. UBND thị xã Hà Tiên

2

Phòng Tài chính-Kế hoạch

1

Phụ trách công tác đăng ký kinh doanh, ấn chỉ

Chuyên viên

Đại học: kế toán; Tài chính ngân hàng

Phòng Quản lý đô thị

1

Phụ trách công tác hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng

Chuyên viên

Đại học xây dựng dân dụng và công nghiệp

3. UBND huyện An Biên

2

Phòng Y tế

1

Phụ trách y tế tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm

Chuyên viên

Đại học điều dưỡng; Bác sĩ

Phòng Công Thương

1

Phụ trách quy hoạch quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở

Chuyên viên

Đại học xây dựng dân dụng và công nghiệp

4. UBND huyện An Minh

5

Văn phòng UBND huyện

1

Phụ trách nghiên cứu tổng hợp lĩnh vực văn hóa- xã hội

Chuyên viên

Đại học: công tác xã hội; quản lý văn hóa; quản lý xã hội; đông phương học; nhân học; xã hội học

Phòng Công Thương huyện

1

Phụ trách công tác xây dựng; kiến trúc quy hoạch xâ dựng, phát triển đô thị; nhà ở và công sở và vật liệu xây dựng

Chuyên viên

Đại học: xây dựng dân dụng và công nghiệp; kiến trúc; xây dựng công trình

Phòng Nội vụ

1

Phụ trách công chức, viên chức

Chuyên viên

Đại học: hành chính; luật

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Theo dõi công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội

Chuyên viên

Đại học kế toán

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1

Phụ trách cây trồng, trồng trọt, bảo vệ thực vật và khuyến nông

Chuyên viên

Đại học: khoa học cây trồng; trồng trọt; bảo vệ thực vật; khuyến nông và phát triển nông thôn

5. UBND huyện Giang Thành

2

Văn phòng HĐND-UBND huyện

1

Phụ trách tiếp công dân

Chuyên viên

Đại học luật

Thanh tra

1

Phụ trách thanh tra chuyên ngành xây dựng

Chuyên viên

Đại học xây dựng

6. UBND huyện Giồng Riềng

5

Văn phòng UBND huyện

1

Theo dõi tổng hợp khối văn hóa-xã hội

Chuyên viên

Đại học hành chính

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Phụ trách theo dõi và cấp phát kinh phí cho người có công và bảo trợ xã hội

Chuyên viên

Đại học: tài chính kế toán; kế toán ngân sách; tài chính ngân hàng

Phòng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn

1

Phụ trách theo dõi công tác thủy lợi

Chuyên viên

Đại học: thủy lợi; xây dựng

Phòng Công Thương

1

Thẩm định công trình giao thông, quản lý giao thông và xây dựng

Chuyên viên

Đại học xây dựng cầu đường

Phòng Dân tộc

1

Phụ trách các chương trình chính sách dân tộc

Chuyên viên

Đại học luật

7. UBND huyện Gò Quao

3

Phòng Công Thương

1

Phụ trách vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở

Chuyên viên

Đại học xây dựng

Phòng Nội vụ

1

Phụ trách văn thư lưu trữ

Chuyên viên

Đại học văn thư-lưu trữ

Phòng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn

1

Phụ trách thủy lợi, phòng chống lụt bão

Chuyên viên

Đại học: thủy lợi; thủy công đồng bằng; kinh tế nông nghiệp

8. UBND huyện Hòn Đất

5

Văn phòng UBND huyện

1

Nghiên cứu tổng hợp

Chuyên viên

Đại học quản lý đất đai

1

Văn thư lưu trữ

Chuyên viên

Đại học văn thư-lưu trữ

Phòng Nội vụ

1

Phụ trách văn thư-lưu trữ

Chuyên viên

Đại học: tài chính kế toán; luật; hành chính

Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Phụ trách lễ hội, thể dục thể thao, tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa cơ sở

Chuyên viên

Đại học: quản lý văn hóa; du lịch

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

Phụ trách công tác giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai

Chuyên viên

Đại học: quản lý đất đai; luật; kỹ thuật môi trường

9. UBND huyện Kiên Lương

2

Phòng Tài chính-Kế hoạch

1

Kế toán ngân sách huyện

Chuyên viên

Đại học tài chính-ngân hàng

Phòng Quản lý đô thị

1

Kỹ thuật

Chuyên viên

Đại học xây dựng

10. UBND huyện Tân Hiệp

1

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Kế toán

Chuyên viên

Đại học kế toán

Tổng cộng

77

Tuyencongchuc.vn - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơLưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.