Link to App StoreLink to Play Store

Quản lý sản xuất ngành bao bì

Công Ty Cp Sản Xuất Thương Mại NaviHồ Chí Minh
8 tháng trước, từ Kenhnhansu.com

·         Quản lý xưởng sản xuất bao bì giấy

·         Quản lý công nhân, máy móc, trang thiết bị nhà xưởng;

·         Hoạch định chiến lược phát triển nhà máy

·         Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ sản xuất, chất lượng hàng hóa,...

·         Theo sự phân công trực tiếp từ BGĐ.

Trách nhiệm:

Nhân sự :

-    Điều động, phân bổ công việc cho toàn bộ nhân viên nhà máy một cách hợp lý.

-    Quản lý theo dõi, giám sát và đánh giá toàn bộ Nhân viên nhà máy.

Công việc :

-    Hoàn tất tất cả các công việc liên quan đến việc điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy

-    Quá trình sản xuất

-    Đảm bảo mục tiêu và thời gian sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của khách hàng

-    Quản lý qui trình, hạn chế tối đa lãng phí vật tư và vật tư cần thiết để tái sản xuất

-    Quản lý ATLĐ, vệ sinh công nghiệp và môi trường, PCCC, an toàn điện

-    Quản lý hồ sơ và máy móc thiết bị (MMTB), đảm bảo tính ổn định vận hành của thiết bị.

-    Quản lý tài sản của nhà máy gồm: Nhà xưởng, NVL, MMTB, CCDC, thành phẩm, phế phẩm

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.