Link to App StoreLink to Play Store

QC Leader

Reeracoen VietnamĐồng Nai
Khoảng 2 tháng trước, từ Reeracoen Vietnam
 • Hạng mục công việc

  Quality Control

 • Ngành

  Manufacturing(Other)

 • Mô tả công việc

  - Review of the product quality data to create quality improvement actions
  - Check, monitor and supervise in order to maintain the conformity of quality-related activities with established regulations and procedures.
  - Handling instructions for defects arising in the production and inspection stages.
  - Confirm the implementation of the fault handling directive in the nonconformity report.
  - Issue a table to fix the mismatch when there is an error related to the customer or an internal occurrence
  - Organize meeting to investigate the cause, find countermeasures
  - Completion of a nonconforming table related to the department (Including a nonconformity related to the external assessment, internal audit, customer polls, legal requirements and requests other)
  - Receive and respond to product quality complaints from customers
  ***
  - Xem xét các dữ liệu chất lượng sản phẩm để chỉ đạo các hành động cải tiến chất lượng
  - Kiểm tra, theo dõi,giám sát nhằm duy trì sự phù hợp của các hoạt động liên quan đến chất lượng với các quy định, thủ tục đề ra.
  - Chỉ thị xử lý đối với lỗi phát sinh trong công đoạn sản xuất và kiểm tra xuất hàng.
  - Xác nhận việc thực hiện của bộ phận phát sinh thực hiện chỉ thị xử lý lỗi trong bảng báo cáo sự không phù hợp
  - Phát hành bảng khắc phục sự không phù hợp khi có lỗi liên quan đến từ khách hàng hay phát sinh nội bộ
  - Tổ chức họp điều tra nguyên nhân, tìm đối sách
  - Hoàn thành bảng khắc phục sự không phù hợp liên quan đến bộ phận (Bao gồm sự không phù hợp liên quan đến đánh giá bên ngoài, đánh giá nội bộ, thăm dò ý kiến khách hàng, các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác)
  - Nhận và trả lời thông tin khiếu nại về chất lượng sản phẩm từ khách hàng

 • Yêu cầu

  Please apply if "" conditions are matched!
  1. University graduated 2. Japanese equivalent to N33. Having at least 3 years of experience as senior QC staff in manufacturing companies4. Having experience of manage staffs5. Having deep knowledge of ISO 9001, 14000, 13485

  1. Having good Japanese skill2. Good experience in same position.

 • Tiếng Anh

  Doesn’t matter

 • Ngôn ngữ khác

  None

 • Giờ làm việc

  - ~ -

 • Ngày nghỉ

  Sunday and national holidays and 2 saturday/month

 • Phúc lợi

  - 13rd month salary candidate
  - insurances follow Vietnamese labor law
  - Health check up once/year

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.