Link to App StoreLink to Play Store

QA Sup (tiếng Anh, nghe nói tiếng Trung)

First AlliancesBắc Ninh
Biên chế
12 ngày trước, từ First Alliances

Công ty 100% vốn nước ngoài

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

• Kiểm tra các sản phẩm; đưa ra đánh giá về kết quả

• Lên kế hoạch điều phối, đánh giá quá trình

• Tìm ra kết quả sai lệch và điều chỉnh

• Thực hiện các hoạt động cải tiến và hiệu quả

• Giám sát chất lượng các bên cung ứng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

• Từ 4 năm kinh nghiệm trong ngành

• Quen với lấy mẫu và 7QC Tools; ưu tiên có học/ làm về kỹ thuật, chất lượng

• Có kỹ năng viết báo cáo chất lượng, sử dụng Excel hoặc các công cụ báo cáo thông dụng khác;

• Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) + Có thể nói tiếng Trung

Reference Number:

509930

Contact Details:

***********@fa.net.vn

Profession:

Industrial > Industrial manufacturing

Company:

First Alliances

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.