Link to App StoreLink to Play Store

QA/QC (bản mạch) SL: 05 người

Navigos SearchHà Nội
Biên chế
7 ngày trước, từ Navigos Search

- Điều tra phân tích sản phẩm, linh kiện bất thường phát sinh trong sản xuất

- Phân tích mạch điện tử, linh kiện của sản phẩm lỗi

- Lập báo cáo đối ứng cho khách hàng, nội bộ công ty

- Điều tra phân tích sản phẩm trả về từ khách hàng

- Phản hồi tới line sản xuất về lõi, theo dõi thúc đẩy việc điều tra nguyên nhân đối sách

- Trả lời khách hàng và theo dõi, đáp ứng yêu cầu từ khách hàng

- Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ đảm bảo chất lượng

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.