Tên việc làmĐịa điểm

Purchasing Section Manager

ICONIC Co,.Ltd. Hà Nội

Toàn thời gian

Quản lý toàn bộ hoạt động mua hàng tại công ty.Quản lý nhân viên trong bộ phận.Nhận đề nghị mua hàng từ các phòng ban, tìm kiếm các nhà cung cấp và so sánh theo các tiêu chí qui định.Lập và theo dõi kế hoạch mua hàng, sửa chữa.Đốc thúc mua hàng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất của các bộ phận.Kiểm soát tồn kho hợp lý.Hợp tác với bộ phận xuất nhập khẩu.Thanh toán cho nhà cung cấp.
iconicJob - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.