Link to App StoreLink to Play Store

Project Manager(Construction, New set up company)

Reeracoen VietnamQuận 3, Hồ Chí Minh
14 ngày trước, từ Reeracoen Vietnam
Mô tả công việc

★Responsibility
-Manage staff, process, safety on site(Mainly work on Site, not in the office)

★Job detail
-Manage the process and follow the deadline of the project.
-Inform order to the site manager and support sub-contractor
-Manage safety and support safety officer, training for staff
-Report to Project Manager
-Checking process, fixing schedule
-Final quality check

★Site detail
-Staff: 300~500
-Object: Mainly factory(Sometimes Hospital or shopping mall etc...)
-Project span: around 6~12month(Almost more than 9month)

Phúc lợi

- Social Medical insurance
- 12 days off / year
- 13th months Salary

★Another is fixing at the moment

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.