Link to App StoreLink to Play Store

Production management

KOSAIDOĐồng Nai
29 ngày trước, từ KOSAIDO

Job category

Sản xuất (Hỗ trợ sản xuất)
QA/QC (Hỗ trợ sản xuất)
An toàn lao động (Hỗ trợ sản xuất)
Xuất nhập khẩu (Hỗ trợ sản xuất)
Hoạch định/Dự án (Hỗ trợ sản xuất)

Company information

Type of industry

Number of employees

Application method

  Please click the button "apply" or contact us below.

Phone

[HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3***, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1***, 1221

Contact

Human Resource Department
************@kosaidovn.com

[HƯNG YÊN] NHÂN VIÊN HSE

Hưng Yên

450 - 550 USD

  • Sản xuất : Look for more jobs
  • QA/QC : Look for more jobs
  • An toàn lao động : Look for more jobs
  • Xuất nhập khẩu : Look for more jobs
  • Hoạch định/Dự án : Look for more jobs
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.