Link to App StoreLink to Play Store

Production Staff

KOSAIDOĐồng Nai
21 ngày trước, từ KOSAIDO

Requirements

Gender: Male
Age: 22 - 30
Education: Science major at University
Language: Japanese More than N4
Experience: some production experience *Fresh graduated OK if science major & can think logical

Language

Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native

Working locations

Đồng Nai

Working hours

8:00 - 17:00

Salary

500 - 900 USD

Benefits

* Salary >Fresh graduated from 500 >around 30 years old with experience around 5 years
* No shuttle bus

Job category

Sản xuất (Hỗ trợ sản xuất)

Nationality

Vietnamese

Type of industry

Manufacture and sale of thick film fixed chip resistors

Application method

  Please click the button "apply" or contact us below.

Phone

[HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3***, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1***, 1221

Contact

Yuki Okabe
**********@kosaidovn.com

Candidate for QC Manager

Đồng Nai

  • Sản xuất : Look for more jobs
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.