Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên ON Semiconductor

Product Engineer

ON Semiconductor Biên Hòa, Đồng Nai

• Good communication in interfacing with CQE, Manufacturing, Test, Quality, Reliability, and customers.
• Good technical writing ability for appropriate documentation
• Timely, effective & systematic response to customer EFAR and MPE disposition
• Good project planning and management
• Good knowledge of assembly flows, wafer processing and/or test methodology
• FA, device physics, product operations
• Strong problem solving methodology (DMAIC, LSS, 8D)
• Leadership to form and lead cross functional team for EOS, EFAR and MPE lot reduction

khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.