Link to App StoreLink to Play Store

Planning Manager

Planning Manager ... quick apply Location: Binh Duong Date post: 08-04-2021Bình Dương
Toàn thời gian
28 ngày trước, từ 40hours

Yêu cầu cơ bản cho vị trí này là Quản lý team planner, background planning cty điện tử = hoặc > 5 years, sử dụng hệ thống ERP, có kỹ năng quản lý xử lý dữ liệu nhanh chóng, English good, hard working.

/-strong

/-strong

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.