Link to App StoreLink to Play Store

Phiên Dịch Tiếng Nhật - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
5 ngày trước, từ iconicJob
  • Thông dịch viên cho các nhà thiết kế người và Việt Nam tại văn phòng
  • Truyền đạt nguyện vọng của cấp trên, khách hàng với các nhân viên thiết kế
  • Nghiên cứu về thiết kế trong thời gian rảnh
  • Thông dịch trong các cuộc họp, đàm thoại
  • Hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác khi cần
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.