Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuổi Trẻ Online

Phụ cẩu - Gấp - Làm việc tại quận Thủ Đức

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh Hồ Chí Minh

- Móc cáp và định hướng cho tài xế xe cẩu.

- Sắp xếp cont và mooc khoa học và hợp lý.

- Phụ tài xế trong việc bảo vệ, bảo dưỡng xe cẩu.

- Chấp hành mọi điều động của phòng Kỹ thuật và Ban Giám Đốc trong việc cẩu hàng hóa.

Tuổi Trẻ Online - 11 tháng trước