Tên việc làmĐịa điểm

Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách Kỹ Thuật Công Nghệ

VHRS Hà Nội

Biên chế

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

1. Chủ trì việc xây dựng tổ chức bộ máy, mô tả công việc, tiêu chuẩn cán bộ, bố trí cán bộ, và quản lý điều hành chuyển giao thương hiệu (Kỹ năng và kiến thức tiến hành giải quyết công việc hiệu quả, khoa học) cho cán bộ công nhân viên của Ngành Kỹ thuật - Công nghệ toàn Tập đoàn Hà Đô và phối hợp tốt với các Ban điều hành các công ty và trong toàn hệ thống của công ty CP Tập đoàn Hà Đô và Tập đoàn Hà Đô.
- Làm tốt các việc nêu trên thông qua việc lập kế hoạch cá nhân, chỉ đạo lập và điều
hành kế hoạch ngành KTCN và bản phân công công việc.
- Tham gia đào tạo cán bộ của ngành Kỹ thuật - Công nghệ toàn Tập đoàn.
2. Quản lý điều hành tốt công tác quản lý thiết kế cho các dự án của công ty CP Tập đoàn Hà Đô và các Công ty dự án thuộc Tập đoàn theo định vị sản phẩm của Đầu tư, Kinh doanh; Lập nhiệm vụ thiết kế, quan hệ thuê đơn vị thiết kế, quản trị hợp đồng thiết kế đảm bảo tiến độ, mục tiêu của dự án đầu tư. Thường xuyên cập nhật thông tin để có thể lựa chọn nhanh chóng, kịp thời nhà thầu thiết kế trong và ngoài nước; nhà thầu thi công, cung ứng vật tư, nguyên vật liệu trong và ngoài nước đảm bảo thực hiện tốt các dự án.
3. Quản lý điều hành tốt công tác kỹ thuật công nghệ trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo chất lượng tốt, đạt mục tiêu, đúng tiến độ và hiệu quả. Quản trị các Hợp đồng các nhà thầu cấp Chủ đầu tư như nhà thầu xây dựng, thiết kế, tư vấn giám sát, an toàn, vật tư thiết bị...
4. Chỉ đạo việc tổ chức lập biên soạn, lưu trữ khai thác quản lý hồ sơ tài liệu thuộc ngành Kỹ thuật- Công nghệ của công ty và Tập đoàn đoàn Hà Đô.
5. Thường xuyên tìm hiểu nắm bắt các quy định ngành, pháp luật liên quan đến ngành Kỹ thuật - Công nghệ chỉ đạo việc phổ biến áp dụng, vận dụng và quản lý thực hiện đúng pháp luật, tiêu chuẩn, quy định, quy trình kỹ thuật.
6. Thực hiện theo quy chế, nội quy và các quy định của công ty, sổ tay nhân viên và các
giao nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị.
7. Tham gia quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực mà liên quan
ngành Kỹ thuật - Công nghệ và thiết kế đảm nhận.

- Kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực Đầu tư/ Bất động sản

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Chuyên ngành Xây dựng, kiến trúc,...

- Độ tuổi 35 trở lên

29 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.