Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên MyWork

Phó Phòng Tài Chính Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Kính Kato Việt... Hưng Yên

Toàn thời gian

 Tham gia quản lý hoạt động, điều hành Phòng tài chính kế toán.

Công tác hạch toán kế toán

 Tổng hợp kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi phí đầu tư hàng năm

báo cáo Tổng giám đốc và trình HĐQT phê duyệt

 Tham mưu cho Ban điều hành về chính sách thuế và tài chính của

Công ty

 Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu

chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành

 Lường trước được nguy cơ và đưa ra được chiến lược hoạt động

tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty trên nguồn lực có

sẵn và nguồn lực huy động từ bên ngoài

 Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ theo phạm vi

thẩm quyền được phân công.

 Tham gia xây dựng các quy chế quản lý tài chính, các định mức

khoán chi phí cho các đơn vị trực thuộc, các cơ chế tài chính.

 Quản lý công tác kế toán tổng hợp

 Lập hồ sơ phục vụ vay vốn ngắn hạn và dài hạn

 Lập báo cáo tài chính, báo cáo Thuế

 Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách quản lý

tài chính, chính sách thuế của, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, để

tham mưu cho HĐQT, Ban điều hành giải quyết kịp thời.

 Làm việc với cơ quan thuế, thực hiện hoàn chỉnh công tác quyết

toán thuế

 Thiết lập và duy trì mối quan hệ với cơ quan kế hoạch, thuế, tài

chính trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ có liên quan

 Đảm bảo việc giám sát tài chính song song với việc phối hợp và

hợp tác với phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan hiệu quả

 Môi trường năng động và nhiều cơ hội phát triển.

 Hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực, mức thưởng xứng đáng

theo thành tích.

 Người lao động được đóng BH theo quy định của Pháp luật lao động

hiện hành.

 Lương chi trả theo tháng, thưởng các ngày lễ, tết theo quý theo năm.

 Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và Luật

lao động Việt Nam.

 Đối với vị trí tuyển dụng: Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

 Tư duy phân tích và xử lý vấn đề tốt

 Thành thạo vi tính và các phầm mềm chuyên dụng.

 Kỹ năng hoạch định và kiểm soát giám sát công việc

 Kinh nghiệm 05 năm trở lên ở vị trí tương đương

 Hiểu biết các chế độ, chính sách tài chính theo pháp luật Việt Nam.

 Khả năng truyền đạt, phối hợp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung

thực và có trách nhiệm với công việc.

Nữ, Tuổi đời từ 35-45

 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

 Có chứng chỉ kế toán trưởng

 Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp

 Có khả năng làm việc độc lập, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 Có kinh nghiệm tổ chức, điều hành, quản lý bộ phận tài chính kế

toán

 Lý lịch cá nhân và quá trình công tác rõ ràng, có kỹ năng xây dựng

mối quan hệ tốt, sức khỏe tốt

- Ứng viên chuẩn bị 1 bộ hồ sơ tuyển dụng với đầy đủ thông tin.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

+ 2 bản CMND, 01 Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

+ Giấy khám sức khỏe (03 tháng trở lại).

+ 01 Sổ hộ khẩu photo công chứng.

+ 04 ảnh 3x4.

- Biết kết quả đi làm ngay.

- Công ty liên tục tuyển dụng trong giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7)

MyWork - 12 tháng trước