Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Phó Giám Đốc Quản Lý Đầu Tư Bất Động Sản

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT Hồ Chí Minh

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích thị trường, chủ trì lập báo cáo đầu tư (phân tích đầu tư, ngân sách), tiến độ đầu tư (bao gồm: thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng, kinh doanh) các dự án do Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án phân công.

- Kiểm soát quá trình thực hiện các dự án do Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án phân công để đảm bảo các dự án được đầu tư đúng mục tiêu, kế hoạch, ngân sách dự toán đã được duyệt, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư

- Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án do Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án phân công được thực hiện đúng mục đích yêu cầu và tiến độ.

- Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án.

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên cho chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, luật.

- Kinh nghiệm: Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty bất động sản.

- Anh văn Trung cấp.

- Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.

- Có kinh nghiệm và năng lực trong việc tạo lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành của nhà nước.

- Đàm phán, thuyết trình và giao tiếp tốt.

VietnamWorks - khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.