Link to App StoreLink to Play Store

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Chi Nhánh Đà Nẵng

NIC HRĐà Nẵng
15 ngày trước, từ NIC HR
Job Overview

Job Title
Phó Giám Đốc Kinh Doanh Chi Nhánh Đà Nẵng

Experience Level
Manager

Range Of Age
30-40

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
600 - 700 USD/Month

Work Location
Da Nang

- Job Category: Manufacturing

- Benefits:

- Profile Consist:

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.